Προβάδισμα Κατηγοριών ΠΕ (έναντι ΤΕ) σε θέσεις ευθύνης-Ορισμός αν. προϊσ/νου κατηγορίας (ΤΕ/Μηχανικών) τμήματος της ΔΤΥ του Δήμου Χαλκιδέων.   .pdf