Ασφαλιστικές Κρατήσεις και Κρατήσεις υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης στην Προσωπική Διαφορά σε Διπλ. Μηχανικούς, με αναδρομική ισχύ, του Δ. Πυλαίας Χορτιάτη  .pdf

Υπ. Εργασίας : Διευκρινίσεις επί της προσωπικής διαφοράς του αρ. 27 παρ.1 του ν.4354/2015  .pdf