Ασφαλιστικές Κρατήσεις και Κρατήσεις υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης στην Προσωπική Διαφορά σε Διπλ. Μηχανικούς, με αναδρομική ισχύ, του Δ. Πυλαίας Χορτιάτη  .pdf

Υπ. Εργασίας : Διευκρινίσεις επί της προσωπικής διαφοράς του αρ. 27 παρ.1 του ν.4354/2015  .pdf

Κατάργηση ελεγκτικής αποζημίωσης Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ΥΠΕΝ και μη ένταξή τους στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας.   pdf

Ασφαλιστικές Κρατήσεις και Κρατήσεις υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης στην Προσωπική Διαφορά σε Διπλ. Μηχανικούς, με αναδρομική ισχύ, του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.  .pdf

Υποχρέωση ενημέρωσης, σχετικά με μεταβολές εργασιακής σχέσης των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου.   .pdf

Υπ. Υποδομών : Υποχρέωση ενημέρωσης σχετικά με την καθ΄οποιονδήποτε τρόπο μεταβολή της εργασιακής σχέσης των διπλωματούχων μηχανικών των Υπηρεσιών του Δημοσίου.  pdf

 

Δημόσια έργα για την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών απο Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων και Διαχείριση Ρεμάτων.  .pdf

Ενημέρωση σχετικά με την επίσκεψη στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, Θεσσαλονίκης.  .docx