ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας –  Επιστολή στον Υφ. Οικονομικών κ.Σαχινίδη Φίλιππο για την μισθοδοσία προσωπικού ΟΤΑ και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. doc