Επιστολή διαμαρτυρίας για δυσκολίες και ελλείψεις στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας .pdf