Ενημέρωση για τις αρχαιρεσίες του νέου εννεαμελούς (9) ΔΣ ΕΜΔΥΔΑΣ Κ/Μ που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12.00 στα γραφεία της Ένωσης 

16.9.2022_km_sinedriasi_ds_1.jpg

16.9.2022_sinedriasi_ds_2.jpg

16.9.2022_sidedriasi_ds_3.jpg

Αίτημα για ανάκληση της Απόφασης Δημάρχου Δήμου Θερμαϊκού σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων επιπέδου Διευθύνσεων και Τμημάτων, στις Οργανικές Μονάδες  .pdf

Αίτημα για ανάκληση της Απόφασης Δημάρχου Δήμου Θερμαϊκού σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων επιπέδου Διευθύνσεων και Τμημάτων, στις Οργανικές Μονάδες.pdf