Αίτημα για ανάκληση της Απόφασης Δημάρχου Δήμου Θερμαϊκού σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων επιπέδου Διευθύνσεων και Τμημάτων, στις Οργανικές Μονάδες  .pdf

Αίτημα για ανάκληση της Απόφασης Δημάρχου Δήμου Θερμαϊκού σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων επιπέδου Διευθύνσεων και Τμημάτων, στις Οργανικές Μονάδες.pdf