Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών που αφορούν τους ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 .docx