Εναρμόνιση του Οργανισμού του Δήμου Λαρισαίων με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων  .pdf

Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου στο Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Καρδίτσας.pdf