Προβλήματα Τεχνικών Τμημάτων Διευθύνσεων Ανάπτυξης της ΠΑΜΘ και συγχώνευσή τους (Νέος Οργανισμός) .docx

Επισημάνσεις για τον Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.docx

Προσφυγή Λαζαρίδη .pdf

Eπιστολή Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της ΠΕ Καβάλας .pdf

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Εναρμόνιση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα.pdf