Εναρμόνιση του Οργανισμού του Δήμου Κομοτηνής με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.    .pdf