Δελτίο Τύπου-για τα καταστροφικά αποτελέσματα στο δημόσιο συμφέρον από τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  .pdf

ΣΔΙΤ : Η Συντριβή του Δημόσιου συμφέροντος από τον Ιδιωτικό Τομέα.  .pdf