Κοινό αίτημα συνάντησης πρωτοβάθμιων ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης και ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας για θέματα Διπλ. Μηχανικών Δημοσίου που εργάζονται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.  .pdf