Συνδικαλιστική Διευκόλυνση για την Συμμετοχή των Μηχανικών στην Ετήσια Τακτική και Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης.   .docx