Κοινό Δελτίο Τύπου σχετικά με την πιλοτική περιοδεία των ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης & Κεντρικής Μακεδονίας, σε έδρες Δήμων της Θράκης

σελ. 1.jpg

σελ. 2.jpg

σελ. 3.jpg

σελ. 4.jpg

Εναρμόνιση του Οργανισμού του Δήμου Αρριανών με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.  .pdf

Εναρμόνιση του Οργανισμού του Δήμου Κομοτηνής με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.    .pdf

Δελτίο Τύπου-για τα καταστροφικά αποτελέσματα στο δημόσιο συμφέρον από τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  .pdf

ΣΔΙΤ : Η Συντριβή του Δημόσιου συμφέροντος από τον Ιδιωτικό Τομέα.  .pdf

Κοινό αίτημα συνάντησης πρωτοβάθμιων ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης και ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας για θέματα Διπλ. Μηχανικών Δημοσίου που εργάζονται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.  .pdf