Επισημάνσεις για το σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. (Ανατολικής Μακεδονίας) .pdf

Κοινό Δελτίο Τύπου σχετικά με την πιλοτική περιοδεία των ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης & Κεντρικής Μακεδονίας, σε έδρες Δήμων της Θράκης

σελ. 1.jpg

σελ. 2.jpg

σελ. 3.jpg

σελ. 4.jpg

Εναρμόνιση του Οργανισμού του Δήμου Αρριανών με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.  .pdf

Εναρμόνιση του Οργανισμού του Δήμου Κομοτηνής με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.    .pdf