Δελτίο Τύπου επί των Σχεδίων Π.Δ. Οργανισμών Περιφέρειας Ηπείρου & Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας & Ιονίων Νήσων. doc