«Απεργία-αποχή από τις επιτροπές και τα συμβούλια, που έχουν ανακοινωθεί, και για το διάστημα από 12-12-2020 έως και 31-12-2020». doc