Παράσταση διαμαρτυρίας της ΕΜΔΥΔΑΣ στον Εκτελεστικό Γραμματέα,για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ).jpg