ΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας: Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Ο.Τ.Α., ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.  .pdf