Ερώτηση σχετικά με τον αριθμό μετακινήσεων υπαλλήλων και διενέργεια των ΕΔΕ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας  .pdf

«Απεργία-αποχή από τις επιτροπές και τα συμβούλια, που έχουν ανακοινωθεί, και για το διάστημα από 12-12-2020 έως και 31-12-2020». doc

 

Παράσταση διαμαρτυρίας της ΕΜΔΥΔΑΣ στον Εκτελεστικό Γραμματέα,για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ).jpg 

ΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας: Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Ο.Τ.Α., ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.  .pdf