Σχετικά με την επαγγελματική εξίσωση των αποφοίτων κολεγίων με τους απόφοιτους δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.     pdf

Σύμβαση ανάθεσης Υπηρεσιών Συμβούλου στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α.   .pdf