Συμμετοχή στη Μέρα Πανελλαδικής Δράσης στις 7 Απριλίου για την ενίσχυση των μέτρων προστασίας των εργαζομένων στα νοσοκομεία  .doc