Επισημάνσεις για την προτεινόμενη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αγίου Νικολάου  .pdf

Επισημάνσεις για το Σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Ηρακλείου - Μη τήρηση της νομιμότητας  .pdf

Επισημάνσεις για το σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Ηρακλείου - μη τήρηση της νομιμότητας .pdf