Συμμετοχή στη Μέρα Πανελλαδικής Δράσης στις 7 Απριλίου για την ενίσχυση των μέτρων προστασίας των εργαζομένων στα νοσοκομεία  .doc

Σχετικά με την επαγγελματική εξίσωση των αποφοίτων κολεγίων με τους απόφοιτους δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.     pdf

Σύμβαση ανάθεσης Υπηρεσιών Συμβούλου στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α.   .pdf