Διεξαγωγή Επιμορφωτικών Προγραμμάτων για την περίοδο Ιανουάριος - Ιούλιος 2012. Πρόγραμμα για τις αυθαίρετες κατασκευές. doc

Εγκύκλιος pdf

Πρόγραμμα "Οργάνωση αυθαίρετα" doc

Πρόγραμμα ΙΝΕΠ doc