Επισημάνσεις για την προτεινόμενη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αγίου Νικολάου  .pdf