Σύλλογος Υπαλλήλων Δ. Αθηναίων ''Συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών - κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μη.Μ.Ε.Δ. στο Δήμο Αθηναίων.  .pdf