Ανακοίνωση - Σύλλογος Δήμου Αθηναίων : Σχετικά με τη ΄΄δωρεά΄΄ για το λόφο του Στρέφη στα Εξάρχεια και το ρόλο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων.  .pdf

Σχετικά με τον Οργανισμό του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης και τη φωτογραφική αιτιολόγησή του για θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης  .pdf