Απεργία-Αποχή στις ΥΔΟΜ : Πέμπτη 2-2-23 Κοινή Στάση Εργασίας ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ, συγκέντρωση στο Υπ. Περιβ. & Ενέργειας στις 10.00 π.μ. - Μεσογείων 119 .pdf

Ανακοίνωση-Κάλεσμα : για Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό την Τρίτη 15/11/22 και ώρα 09:00 έως 14:00 στο αμφιθέατρο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών .pdf

Κοινή ανακοίνωση ΣΥΝΑΝΚ και ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής/Τμήμα Κυκλάδων για την μεταφορά αρμοδιότητας δημοπράτησης του έργου "Ανέγερσης νέου Πολυχώρου ν.Σύρου" στη ΔΤΕ Δωδεκανήσου. pdf

Πραγματικές Αυξήσεις Αποδοχών των Διπλ. Μηχανικών Πανελλαδική Στάση Εργασίας -Πέμπτη 13 Οκτώβρη 2022, έως τις 11 π.μ.-Συγκέντρωση στο ΓΛΚ-Πανεπιστημίου 37, στις 9 π.μ..pdf

Ανακοίνωση : Σύσταση Επιτροπής Τεχνικών Υπηρεσιών .pdf

Ανακοίνωση : Σύσταση Επιτροπής για τις Υπηρεσίες Δόμησης .pdf

Ανακοίνωση : Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος - Ενέργειας & Χωρικού Σχεδιασμού .pdf