Πραγματικές Αυξήσεις Αποδοχών των Διπλ. Μηχανικών Πανελλαδική Στάση Εργασίας -Πέμπτη 13 Οκτώβρη 2022, έως τις 11 π.μ.-Συγκέντρωση στο ΓΛΚ-Πανεπιστημίου 37, στις 9 π.μ..pdf

Ανακοίνωση : Σύσταση Επιτροπής Τεχνικών Υπηρεσιών .pdf

Ανακοίνωση : Σύσταση Επιτροπής για τις Υπηρεσίες Δόμησης .pdf

Ανακοίνωση : Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος - Ενέργειας & Χωρικού Σχεδιασμού .pdf

Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού : Συγκρότηση Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού .pdf