Διεξαγωγή Ημερίδας με θέμα: "1. Η Συμβολή των Μηχανικών του Δημοσίου από την μια πλευρά και των Εργοληπτών από την άλλη στην παραγωγή ποιοτικών και λειτουργικών Δημοσίων Έργων & 2. Η διαφάνεια στα Δημόσια Έργα"
  • Έγγραφο ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης [pdf]
  • Πρόσκληση ημερίδας [pdf]
  • Πρόγραμμα ημερίδας [pdf]