Στελέχωση Εθελοντικών Κλιμακίων Μηχανικών, μελών της ΕΜΔΥΔΑΣ για αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές  .pdf

Δήλωση Διαθεσιμότητας Εθελοντή Μηχανικού ΕΜΔΥΔΑΣ