ΚΑΔΕΤ : Πρόγραμμα Ημερίδας «Σεισμική Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία»  .pdf

Αφίσα ΚΑΔΕΤ .pdf