Έκδοση Οδηγιών προς τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας, για τη διαχείριση μετα-βολών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ της Επικουρικής Ασφάλισης των Μισθωτών Μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου .pdf

Οδηγίες : e-ΕΦΚΑ.pdf