Εναρμόνιση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων. .pdf