Εναρμόνιση του Οργανισμού του Δήμου Πειραιά με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.pdf