Το εξώδικο που κατέθεσε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στα Υπουργεία και στους Φορείς του Δημοσίου για την απεργία – αποχή από τη αξιολόγηση.

Απόφαση ΓΣ ΑΔΕΔΥ – Προκήρυξη απεργίας – αποχής

Εξώδικο ΑΔΕΔΥ για απεργία – αποχή από την αξιολόγηση