Εναρμόνιση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων. .pdf

ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας / ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης : Επισημάνσεις για το σχέδιο τροποποίησης του ΟΕΥ Περιφ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης .pdf