Πραγματικές Αυξήσεις Αποδοχών των Διπλ. Μηχανικών, Πανελλαδική Στάση Εργασίας - Πέμπτη 13 Οκτώβρη 2022 έως τις 11 π.μ. Συγκέντρωση στο Γ.Λ.Κ. - Πανεπιστημίου 37, στις 9 π.μ. .pdf