Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου : Μη έγκριση της υπ' αριθμ. 35/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Β. Αιγαίου επί επανυποβολής του σχεδίου Οργανισμού της Περιφ. Β. Αιγαίου.pdf