Παρατηρήσεις επί Νομοσχεδίου ΥΠΕΣ ''Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης'' .pdf