Απάντηση του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ΟΤΑ Α και Β Βαθμού .pdf