Σχετικά με την παροχή διευκρινήσεων που έθεσε η Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.) με έδρα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Αττικής (ν.4787/21, άρ.23) .pdf

Ε.ΕΠ.ΕΤ.  .pdf

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής .pdf

Απάντηση σε ερωτήματα της Προέδρου της ΕΕΠΕΤ .pdf