Εναρμόνιση του Οργανισμού του Δήμου Περιστερίου με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων  .pdf