Εναρμόνιση του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων  .pdf