Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την ΑΠΔ μισθωτών μηχανικών και του Υπ. Εργασίας για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης από τους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α.  .pdf

Υπ. Εργασίας : Αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης.pdf

Υπ. Εργασίας e-Ε.Φ.Κ.Α.: Οδηγίες για την απεικόνιση στην (ΑΠΔ)  .pdf