Εναρμόνιση του Οργανισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.  .pdf