Θετική απόφαση του Ελεγκτικού σχετικά με Προγραμματική Σύμβαση Δήμου με Αναπτυξιακό Οργανισμό  .pdf

Ελεγκτικό Συνέδριο - Έβδομο Τμήμα .pdf