Κατάθεση Αίτησης Ακυρώσεως Εγκυκλίων Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την αξιοποίηση του παράλληλου αλλά και του διαδοχικού χρόνου ασφάλισης  .pdf