Στήριξη και συμμετοχή σε κινητοποιήσεις Σωματείων για το δικαίωμα στην Υγεία και απέναντι στον κρατικό αυταρχισμό. pdf