Συνέχιση της Απεργίας - Αποχής των 6 Ομοσπονδιών μέχρι 12 Μαρτίου 2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν. 4412/2016  .pdf