Ανακοίνωση : Συνέχιση της Απεργίας-Αποχής των έξη (6) Ομοσπονδιών έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021 ή έως κα την ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν. 4412/2016 .pdf

Κοινή Αφίσα : των (6) Ομοσπονδιών για την παράταση της Απεργίας-Αποχής έως 26/2/2021 .jpg