Ανακοίνωση : Συνέχιση της Απεργίας - Αποχής των 6 Ομοσπονδιών μέχρι 22/1/2021   .pdf

Κοινή Ανακοίνωση : Συνέχιση της Απεργίας - Αποχής των 6 Ομοσπονδιών μέχρι 22/1/2021  .pdf

Δήλωση εξαίρεσης απο Επιτροπή λόγω Συμμετοχής σε Απεργία-Αποχή  .doc